tarnafjallen.com/mailmerinfo

Som tidigare sagts är tarnafjallen.com ett privat hobbyprojekt och sajten gör inte anspråk på att lämna en fullödig bild av alla de aktiviteter som kan utföras i Tärnafjällen.
Min förhoppning är att sajten ändå kan ge viss vägledning och inspiration till besökare. Har man synpunkter eller ideèr rörande förbättringar av sajten tas de tacksam emot och då via mejl som är den enda kontaktvägen.

/Magnus Lundin, 25 augusti 2020